Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Chín Bạn - Công Ty TNHH In ấn Chín Bạn

Đã xác minh: 12/6/2013

Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Lô O, Kho 4B,H. Dĩ An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3790440

Fax: (0650) 3790443

nguyenhien1408@yahoo.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Chín Bạn - Công Ty TNHH In ấn Chín Bạn

Trang vàng