Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Đồng Sự Thanh Niên Phương Đông - Công Ty TNHH Vận Tải Biển Đồng Sự Thanh Niên Phương Đông

Đã xác minh: 3/12/2012

84-86 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (08) 38268457

Fax: (08) 39434159

hcm-cus@collyer.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Đồng Sự Thanh Niên Phương Đông - Công Ty TNHH Vận Tải Biển Đồng Sự Thanh Niên Phương Đông

Trang vàng